کاغذ پیچ

کافه کاغذپیچ با هدف ایجاد فضای شهری ، که مکمل طعم دلپذیر قهوه شما می باشدتاسیس گردیده. در این میان با توجه به بسته بندی های تخصصی بیرون برما، کافه شما به وسعت یک شهر واقعی گسترش یافته است. در اینجا تمامی خوراکی ها و نوشیدنی ها از بهترین مواد اولیه تهیه می شود. در این میان بیشتر از هر متخصصی شما دوستان با نظرات خود می توانید ما را در دسیدن به اهدافمان یاری کنید.
ارتباط از طریق پیامک: 0212229461

رستوران کاغذ پیچ

ارسال به سراسر تهران

ساندویچ خانگی

 • ساندویچ گرین
  ساندویچ گرین

  25000 تومان

 • ساندویچ کوکوسبزی
  ساندویچ کوکوسبزی

  30000تومان

 • ساندویچ کتلت
  ساندویچ کتلت

  37000 تومان

 • ساندویچ الویه مرغ
  ساندویچ الویه مرغ

  32000تومان

ساندویچ ژامبون

 • ساندویچ سوسیس ویژه باربیکیو
  ساندویچ سوسیس ویژه باربیکیو

  40000 تومان

 • ساندویچ ژامبون نوروزی آندره (سرد)
  ساندویچ ژامبون نوروزی آندره (سرد)

  47000 تومان

 • ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
  ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

  35000 تومان

 • ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
  ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

  35000 تومان

 • ساندویچ ژامبون ژیگو
  ساندویچ ژامبون ژیگو

  35000 تومان

 • ساندویچ ژامبون سالامی
  ساندویچ ژامبون سالامی

  35000 تومان

 • ساندویچ ژامبون پپرونی
  ساندویچ ژامبون پپرونی

  35000 تومان

 • ساندویچ ژامبون بیکن
  ساندویچ ژامبون بیکن

  40000 تومان

 • ساندویچ ژامبون بوقلمون 97%
  ساندویچ ژامبون بوقلمون 97%

  40000 تومان

 • ساندویچ ژامبون استیک گوشت 97%
  ساندویچ ژامبون استیک گوشت 97%

  40000 تومان

ساندویچ تنوری

 • ساندویچ ژامبون ژیگو تنوری
  ساندویچ ژامبون ژیگو تنوری

  43000 تومان

 • ساندویچ ژامبون سالامی تنوری
  ساندویچ ژامبون سالامی تنوری

  43000 تومان

 • ساندویچ ژامبون پپرونی تنوری
  ساندویچ ژامبون پپرونی تنوری

  43000 تومان

 • ساندویچ ژامبون بیکن تنوری
  ساندویچ ژامبون بیکن تنوری

  48000 تومان

 • ساندویچ ژامبون بوقلمون 97% تنوری
  ساندویچ ژامبون بوقلمون 97% تنوری

  48000 تومان

 • ساندویچ ژامبون استیک گوشت97% تنوری
  ساندویچ ژامبون استیک گوشت97% تنوری

  48000 تومان

 • ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
  ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

  43000 تومان

 • ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
  ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

  43000 تومان

 • ساندویچ نوروزی آندره تنوری
  ساندویچ نوروزی آندره تنوری

  55000 تومان

ساندویچ گرم

 • پنینی ژامبون مرغ
  پنینی ژامبون مرغ

  50000 تومان

 • پنینی ژامبون گوشت
  پنینی ژامبون گوشت

  50000 تومان

 • پنینی سینه مرغ آب پز
  پنینی سینه مرغ آب پز

  50000 تومان

 • ساندویچ سوسیس ویژه گوشت گریل
  ساندویچ سوسیس ویژه گوشت گریل

  45000 تومان

 • ساندویچ سوسیس فرانکفورتر
  ساندویچ سوسیس فرانکفورتر

  40000 تومان

 • ساندویچ سوسیس بندری
  ساندویچ سوسیس بندری

  35000 تومان

 • ساندویچ سینه مرغ آب پز
  ساندویچ سینه مرغ آب پز

  38000 تومان

 • ساندویچ فیله مرغ بادمجان
  ساندویچ فیله مرغ بادمجان

  50000 تومان

 • ساندویچ فیله مرغ گریل
  ساندویچ فیله مرغ گریل

  45000 تومان

 • ساندویچ رست بیف
  ساندویچ رست بیف

  55000 تومان

 نوشیدنی

 • نوشابه شیشه ای کوکاکولا
  نوشابه شیشه ای کوکاکولا

  6000 تومان

 • نوشابه شیشه ای فانتا پرتقالی
  نوشابه شیشه ای فانتا پرتقالی

  6000 تومان

 • نوشابه شیشه ای اسپرایت
  نوشابه شیشه ای اسپرایت

  6000 تومان

 • نوشابه شیشه ای کوکاکولا زیرو
  نوشابه شیشه ای کوکاکولا زیرو

  6000 تومان

 • نوشابه قوطی کوکاکولا
  نوشابه قوطی کوکاکولا

  7000 تومان

 • نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
  نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

  7000 تومان

 • نوشابه قوطی اسپرایت
  نوشابه قوطی اسپرایت

  7000 تومان

 • نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو
  نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو

  7000 تومان

 • ماءالشعیر شیشه ای باربیکن ساده
  ماءالشعیر شیشه ای باربیکن ساده

  7500 تومان

 • ماءالشعیر شیشه ای باربیکن لیمو
  ماءالشعیر شیشه ای باربیکن لیمو

  7500 تومان

 • ماءالشعیر شیشه ای باربیکن استوایی
  ماءالشعیر شیشه ای باربیکن استوایی

  7500 تومان

 • دوغ قوطی پاکبان
  دوغ قوطی پاکبان

  8000 تومان

 • آب معدنی کوچک
  آب معدنی کوچک

  3000 تومان

 • سودا لیمویی (آب گازدار)
  سودا لیمویی (آب گازدار)

  6000 تومان

طراحی سایت توسط: منسیکس

ارتباط با ما

طراحی سایت توسط: منسیکس

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید