دبل برگر

    ۳۴۰ گرم گوشت، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور

    نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید