دبل هالوپینو برگر

    ۳۴۰گرم گوشت، سس مخصوص، هالوپینو، کاهو، گوجه، خیارشور

    نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید