رپ بوقلمون تنوری

    ۱۲۰ گرم استیک بوقلمون، پنیر دیپ، پنیر گودا، چیپس، نان تورتیلا

    نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید