رپ بیکن و پنیر

    ۱۲۰ گرم بیکن ۹۰%، کاهو، پنیر دیپ، خیارشور، گوجه، نان تورتیلا

    نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید