رپ فیله مرغ پستو

    ۱۲۰ گرم فیله مرغ گریل شده، سس پستو، کاهو، خیارشور، گوجه، نان تورتیلا

    نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید