رپ گرین

    کدو و بادمجان گریل شده، سس سبزیجات، کاهو، خیارشور، گوجه، نان تورتیلا

    نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید