ساندویچ رست بیف

    ۱۹۰ گرم رست بیف، گوجه، خیارشور، سس مخصوص

    نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید