ساندویچ سوسیس فرانکفورتر با دیپ چدار

    یک عدد سوسیس فرانکفورتر ۹۰% گوشت آندره با خیارشور، گوجه، سس مخصوص و پنیر دیپ چدار

    نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید