ساندویچ سوسیس ویژه شکاری با پنیر دیپ چدار

    سوسیس شکاری ۹۰% گوشت سورن با خیارشور و گوجه، سس مخصوص و پنیر دیپ چدار

    نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید