ساندویچ فیله مرغ گریل

    ۳ عدد فیله مرغ طعم دار شده گریل شده، گوجه، خیارشور،

    نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید