ساندویچ ژامبون بره دودی تنوری

    ۲۰۰ گرم ژامبون بره دودی ۱۰۰%، پنیر ورقه ای گودا، پنیر دیب چدار و گودا، چیپس، خیارشور، گوجه، نان به انتخاب مشتری

    نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید