ساندویچ ژامبون بره دودی

    ۲۰۰ گرم ژامبون بره دودی ۱۰۰%، خیارشور، گوجه، نان به انتخاب مشتری

    نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید