ساندویچ کباب تابه ای

    ۱۸۰ گرم کباب تابه ای مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰% گوشت خالص، گوجه، خیارشور،

    نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید