همبرگر

    ۱۸۰ گرم گوشت، سس مخصوص کاهو، گوجه، خیارشور

    نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید